Immun44

Agilent Teknolojisi

“Kalitenin doğru ölçümü” sloganıyla yola çıkan Agilent Technologies, araştırma-geliştirme, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde yapılan doz, stabilite, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlilik ve stres testlerinde numulerdeki her bir vitamin ve minerale ait biyoaktif etken maddenin analizini tam ve doğru bir şekilde yapan en gelişmiş teknolojik sisteme sahiptir. Dünya çapında bir test ve ölçüm merkezi haline gelmiş olan Agilent Technologies. 110 ülkede müşterilerine en doğru test ve ölçüm sonuçlarını sunmaktadır.

Immun44

Agilent ICP-MS 7500C ve HPLC 1100 serisi

Agilent Technologies Amerikan Agilent ICP-MS 7500C ve HPLC 1100 serisini kullanmaktadır. Böylece, Agilent teknolojileri ile özellikle kombine sıvı preparatlarda vitamin ve minerallerin doğru bir şekilde analiz edilmesini zorlaştıran, test sonucunu bozan olumsuz tüm değişkenler ve çapraz-reaksiyon faktörlerinin de üstesinden gelinmektedir. Bu da ürünlerimizin içeriğinde bulunan etken maddelerin miktarlarını raf ömürleri sonuna kadar koruduklarını ve belirtilen uygun saklama koşullarında saklandıkları sürece etkinliklerini sürdürdüklerinin göstergesidir.

Takviye edici gıda ürünlerimiz Amerikan Agilent teknolojileri kalite güvencesi altındadır.

Takviye edici gıda ürünlerimizin üretimleri esnasında ve sonrasında, tüm raf ömürleri boyunca, Agilent teknolojisi kullanılarak kaliteleri güvence altına alınmaktadır. Ürünün içeriğindeki her bir bioaktif etken maddenin değişik ısı, ışık ve nem koşullarında analizi gerçekleştirilmekte ve böylece raf ömrü boyunca etkinliğini sürdürüp sürdüremeyeceği belirlenmektedir. Ayrıca bu teknoloji sayesinde ürünler doz, stabilite ve biyoyararlanım testlerine tabi tutulup; sonuçların istenilen özellikte olması durumunda ürünlere onay verilmektedir.

Open chat